import wixLocation from 'wix-location'; $w.onReady(function () { setTimeout(() => { wixLocation.to("https://martinsen.dk"); }, 5000); });
top of page

Egon Pedersen Revision er 1. april 2024 fusioneret med Martinsen Rådgivning & Revision.

Vi henviser til martinsen.dk - og står klar til at hjælpe dig.

Martinsen København statsautoriseret revisionsaktieselskab.jpg
bottom of page